ONZE WAARDEN

Nauwkeurigheid, professionaliteit, ernst, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid vormen de drijfveer voor het team van FB-Transmission, die zich uitsluitend toespitst op bedrijfsoverdrachten.

Om de belangen van de klanten te beschermen, wordt elk dossier met de nodige discretie behandeld. FB-Transmission is volledig onafhankelijk van private of publieke instanties. Het kapitaal van het kantoor is uitsluitend in handen van de partners.

“We bestuderen zorgvuldig de boekhoudkundige, juridische en administratieve documenten, evenals de informatie die door de overdragende partij wordt verstrekt. Door verschillende waarderingsmethoden te kruisen, bepalen we de waarde van het bedrijf.

We zoeken actief naar de juiste overnemer voor het bedrijf, rekening houdend met financiële maar ook menselijke criteria. Elke stap gebeurt in volledig overleg met de klant.

Wij nodigen de partijen, overdragende en overnemende uit om zich te omringen met hun gebruikelijke adviseurs, boekhouders en bedrijfsjuristen.”