Waarderingen

“Elke bedrijfsleider zou een goed beeld moeten hebben over de waardering van zijn zaak.”

Jammer genoeg wordt hier vaak onvoldoende aandacht aan besteed. Een goede waardering is nochtans het vertrekpunt voor elke successieplanning of overnametraject.

Het dient te worden benadrukt dat er vele misverstanden bestaan rond de waarderingsmethodes. Een te theoretische benadering, of een gevleide aanpak die niet berust op een stevige analyse, kunnen grote schade berokkenen in het overnameproces.

  • En u, weet u hoeveel uw onderneming waard is ?
  • En hoe evolueert deze waarde in de loop der jaren ?

Bij FB Transmission, gebruiken we verschillende formules die we met elkaar vergelijken en die met verstand van zaken (dus niet op een éénvormige wijze) toepassen. Het is immers van belang niet alleen de verkoper te overtuigen dat de waarde correct is, maar ook de koper, zoniet is de hele inspanning tevergeefs.

Aarzel niet indien u meer informatie wenst.